Hoe is Seniorenvervoer H.E.P. ontstaan.

In 2004 is in samenwerking met provincie, universiteit Maastricht en de voormalige gemeente Helden een enquête gehouden voor de 55 plussers onder de naam “Dialoog met de vrager”. Hieruit zijn een aantal activiteiten opgepakt door het Kernteam Helden. Zoals bijvoorbeeld de Dorpsdagvoorziening, -Eettafel en in 2009 ook het vervoer.

Het vervoer naar activiteiten is voor sommige ouderen een probleem. De gewone lijnbus stopt meestal niet daar waar men moet zijn. En de regiotaxi kent lange wachttijden, wat heel vervelend is als je aan tijd gebonden bent. Vanuit het Kernteam Helden is een werkgroep gevormd, die samen een projectplan hebben opgesteld. In september 2009 is bij de notaris officieel de Stichting Seniorenvervoer H.E.P. opgericht en in 2010 van start gegaan.

De Stichting Seniorenvervoer H.E.P. is een geheel door vrijwilligers opgezet en verzorgd vervoersproject en wordt mede mogelijk gemaakt door een eenmalige startsubsidie van de gemeente. Het project maakt deel uit van Leven in het Dorp Wonen welzijn Zorg.

levenindorp

Het doel is om binnen de gemeente Peel en Maas een busje te laten rijden, speciaal voor ouderen en mensen met een beperking, die niet over eigen vervoer beschikken en niet in staat zijn kleine afstanden lopend of fietsend af te leggen om aan maatschappelijke activiteiten deel te nemen. Seniorenvervoer H.E.P. kan hier een belangrijke schakel zijn.

Nieuwebus

Inmiddels is Seniorenvervoer H.E.P. al enkele jaren een vertrouwd beeld in de straten van Peel en Maas. Al op 12 december 2012 werd de 10.000ste cliënt vervoerd naar de Dorpsdagvoorziening “De Koeberg”. Onze vrijwilligers zullen er alles aan doen om de ouderen en mensen met een beperking ook in de toekomst te blijven vervoeren. Thans beschikken wij zelfs over twee busjes.

Vooral in de herfst en winter, als de dagen korter zijn, hebben de ouderen behoefte aan sociale contacten en deelname aan activiteiten in de regio. Het vervoer kan een drempel zijn, maar dat hoeft niet. Belt u een dag van te voren ’s morgens tussen 9.00 en 10.00 uur naar de coördinator. Telefoon 06 420 470 75.

Was u nog niet bekend met het Seniorenvervoer H.E.P. en wilt u meer weten, neem dan contact op met het bestuur via het formulier dat u vindt bij “Contact”.

Secretariaat
Seniorenvervoer H.E.P.
Schout van Merwijckstraat 6
5981 EL Panningen