Toekenning  ANBI status voor Stichting Seniorenvervoer H.E.P.

De Stichting Seniorenvervoer H.E.P. is bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ) onder het RSIN/fiscaal(identificatie)nummer 821220676 vanaf 1 januari 2016. Onze organisatie voldoet aan de voorwaarden volgens de regelgeving van de Belastingdienst.

Giften aan de Stichting Seniorenvervoer H.E.P. zijn vanaf 1 januari 2016 aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Draagt u onze organisatie een warm hart toe en heeft u hiervoor geldelijke middelen beschikbaar dan kunt u deze overmaken op onze rekening NL20RABO0152735119 ten name van de Stichting Seniorenvervoer H.E.P. met de voordelen zoals hierboven omschreven.