Toekenning ANBI status voor Stichting Seniorenvervoer H.E.P.

De Stichting Seniorenvervoer H.E.P. is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling ( ANBI ). Onze organisatie voldoet aan de voorwaarden volgens de regelgeving van de Belastingdienst.

Giften aan de Stichting Seniorenvervoer H.E.P. zijn zodoende aftrekbaar voor de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting.

Draagt u onze organisatie een warm hart toe en heeft u hiervoor geldelijke middelen beschikbaar dan kunt u deze overmaken op onze rekening NL20RABO0152735119 ten name van de Stichting Seniorenvervoer H.E.P. met de voordelen zoals hierboven omschreven.

Om te voldoen aan de bij deze erkenning horende publicatieplicht, wordt in bijgevoegd documenten de noodzakelijke informatie verstrekt: