Stichting Seniorenvervoer H.E.P.; Belastingdienst nummer NL821220676B01

Postadres: Schout van Merwijckstraat 6, 5981 EL Panningen, tel. 06-42047084.

Doelstelling: Het aanbieden van dorpsvervoer binnen de gemeente Peel en Maas aan ouderen die woonachtig zijn in Helden, Egchel en Panningen en afhankelijk zijn van vervoer door derden, uitsluitend in die situaties waar op reguliere wijze geen of moeilijk vervoer – tenzij tegen hoge kosten – beschikbaar is.

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur / de raad van toezicht ontvangen conform de bepalingen artikel 3 lid 5 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten.